1. Chodím jen tak bosý K. Kahovec / V. Macháček
2. Háj modřínů H. Halsey / E. Krečmar
3. Neodcházej, vra se zpátky S. E. Williams, M. Stewart / M. Černý
4. Jsi nejhezčí co stvořil bůh J. Eanes / M. Černý
5. Svět D. Cook, Jarvis / J. Turek
6. Tak si přej L. Gatlin / M. Bukovič
7. Chudej chlap J. Conlee / E. Krečmar
8. To se budem príma mít B. Owens / P. Vrba
9. Sen o Janě B. McDill, D. Seals / K. Kahovec jr.
10. Jsi mou krásnou závratí P. Overstreet, P. Davis / M. Černý
11. Cesty lásky L. Frizzell, S. D. Shafer / E. Krečmar
12. Tátův mlýn D. Henley / J. Turek
13. Partiturou proplouvám K.Kahovec / M. Bukovič